تراکتور

منظور و هدف

\r\n

  \r\n

 • هدف از این استاندارد، بنا بنهادن خصوصیاتی است که معرف یک علامت مشخص برای استفاده از ماشینهایی که با سرعت کم، هنگام تردد یا سفر در بزرگراهها باشد.
 • \r\n

\r\n

2-1این استاندارد خصوصیات ابعادی علامت و نشانی را بنا نهاده است که مرتبط با مراحل آزمایش و شامل همه نیازها می باشد.

\r\n

3-1این علامت شناسائی فقط در ماشینهای کم سرعت( SMV )کاربرد دارد.

\r\n

4-1این علامت، لوازم هشدار از قبیل لامپهای عقب ماشین آینه ها، فلاشرها، را کامل می کند. اما جایگزین این ابزار نمی باشد. همچنین این علامت برای شناساندن وسایل بی حرکت و ساکن استفاده نمی شود.

\r\n

5-1ابعاد و الگوی رنگ این علامت، مشخص است و اجازه علامت گذاری و تغییر دراین الگوها به جز در مواردی که در قسمت 2-4 بازگو خواهد شد‏، نداده شده است.

\r\n

6-1در زمانیکه وسیله مورد نظر با سرعتی بالاتر از 40کیلومتر بر ساعت یا 25 مایل بر ساعت در حال حرکت باشد روی این نشانه را باید پوشاند و یا آن را برداشت.

\r\n

 

\r\n

  \r\n

 • منابع اصلی:
 • \r\n

\r\n

 تمامی استاندردها، موضوع مطالعه برای اصلاح مجدد می باشند و قستهای توافق نامه بر اساس استانداردها تقویت شده است تا امکان در خواست اکثر ویرایشهای اخیررا بررسی کند.سازمانهای استاندارد از لیست استاندادهای معتبر رایج حمایت می کند.

\r\n

ANSI/ASAE S277.2 منتشر شده در اکتبر 92 حفره قلابهای قابل نصب برای لامپ هشدار دهنده و نشانه شناسایی  SMV

\r\n

ASTM D 1014-83  منتشر شده سال 1988 ، روش آزمایشات خارجی هدایت برای رنگ روی استیل

\r\n

ASTM D 2797-90 روش آزمایش برای مقاومت روکشهای اساسی در مقابل تاثیر تغییر فرم سریع

\r\n

ASTM D4549-85 ذکر خصوصیات برای ریخته گری و مواد اکستروژنps

\r\n

ASTM D4673-87 ذکر خصوصیات برای اکستروژن و قالب سازی ABS

\r\n

ASTM D4956  تعیین استاندارد برای ورقه های شب نما برای  کنترل ترافیک

\r\n

ASTME284 اصطلاحات مرتبط با عوامل ظاهری

\r\n

ASTMe308 روش آزمایش برای محاسبه رنگ اشیا با استفاده از سیستم CIE

\r\n

ASTM E991 تمرین برای اندازه گیری رنگ نمونه قلوئورسنت

\r\n

ASTM E1247 روش آزمایش استاندارد برای تشخیص فلوئورسنت در نمونه های رنگی بوسیله اسپکتروفتومتری

\r\n

ASTM E1349 روش آزمایش برای فاکتور انعکاس و رنگ بوسیله اسژکتروفتومتری با استفاده از اسپکتروفتومتری

\r\n

FMVSS108 استانداردهای نشانه گذاری روشنائی لوازم نقلیه

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

PSTC-1

\r\n

SAE J575 منتشر شده در جون 92 روشهای آزمایش و وسایل لازم برای اجزا و ضمائم وسایل روشنایی برای استفاده در وسائل نقلیه که عرض سرتاسر آنها از 2032 میلیمتر کمتر باشد

\r\n

SAE J594 منتشر شده در می 89 بازتابندههای رفلکس

\r\n

 

\r\n

3-تعاریف:

\r\n

1-3 بزرگراه:عرض بین خطوط مرزی هر جاده عمومی هنگامیکه برای استفاده عموم به منظور مسافرت وابسته به وسیله نقلیه باز می باشد.

\r\n

2-3علامت  شناسایی : یک مثلث متساوی الاضلاع نارنجی – قرمز دارای تشعشع با یک حاشیه قرمز شب تاب که راس مثلث همیشه باید در بالا قرارگیرد .

\r\n

3-3 SMVماشینهای کند رو : یک وسیله نقلیه موتوری شامل وسایلی برای کشیدن که برای سرعتهای کمتر از km/h 40 (m.l/h 25) طراحی شده اند

\r\n

4-3علامت قابل حمل : یک علامت که همانطور که در شکل 1 نشان داده شده که در پشت وسیله کند رو متصل می شود

\r\n

5-3علامت نصب شده روی وسیله نقلیه علامتی که بدون خطر به وسیله کندرو متصل شده است (شکل 1).

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

4- شرح

\r\n

1-4علامت مذکور شکل 1 متشکل از یک مثلث متساوی الاضلاع دارای تشعشع ، با حاشیه های شب رنگ می باشد که راس مثلث باید در بالا باشد مثلث نارنجی – قرمز فلوئورسنت ، برای روشنایی روز می باشد حاشیه های شب نما . در تاریکی شب . مانند یک مثلث قرمز توخالی ظاهر می شوند. علامت SMV ، ممکن است به حالت قابل حرکت دادن بوده و یا اینکه در پشت وسیله نصب شده باشد.

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

حاشیه شب نمای قرمز

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

مثلث فلئورسنتی قرمز-نارنجی

\r\n

\r\n 

\r\n

2-4 سازنده های علائم SMV  ، نام و آدرس کارخانه را در جلوی علامت قرار می دهند و تضمین می کنند که علامت SMV  مطابق بااستاندارد S276.5  می باشد. این اطلاعات به وضوح در جلوی علامت ثبت شده اند که در قسمت پایین گوشه سمت راست یا کمی پایین تر از مرکزعلامت، می باشند. همچنین این اطلاعات ممکن درپشت کاور یا پوشش علامت ثبت شده باشند. هنگامیکه اطلاعات در جلوی علامت SMV باشد، شامل علامت تجاری و علائم دیگر  نمی باشد و کل مساحت مورد استفاده برای اینچنین اطلاعاتی در جلوی علامت بیشتر از      cm2  5/6 یا in2  2 نمی باشد.

\r\n

شکل 1 : شکل علامت SMV

\r\n

نکته: راس مثلث باید به سمت بالا باشد.

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

سوراخ پایینی میلیمتر بالاتر از زیر علامت SMV قرار دارد.

\r\n

\r\n 

\r\n

شکل 2 : کاور (پوشش ) علامت SMV : کاور برای علامت SMV  قابل حمل کاور علامت SMV ، به اندازه علامت SMV  یا کمی بزرگتر از آن می باشد.

\r\n

5- مواد و لوازم مورد نیاز آزمایش و اجرا

\r\n

  \r\n

 • مواد شب نما
 • \r\n

\r\n

1-1-5- قابلیت دیده شدن: علامت SMV در شب در فواصل 30 تا 183متری (100تا 600 فوت) مانند یک مثلث قرمز توخالی دیده می شود.

\r\n

2-1-5- ابعاد وسایل مورد نیاز : اندازه مواد شب نما . در شکل 1 نشان داده شده است.

\r\n

3-1-5-ورقه های شب نما ، از مواد و لایه های صاف ، نازک و شفاف با عناصر شب نما تشکیل شده است.

\r\n

4-1-5- مواد مورد نیاز : ورقه های شب نما از استاندارد ASTM D 4956  نوع ورقه های V  شکل تبعیت می کنند . البته به جز مواد فتومتریک و در ارتباط با مواد فتومتریک از حداقل استاندارد های که در table 1  مشخص و معین گردیده اند، برخوردارند.

\r\n

ورقه ها از نظر مشخصه رنگ ،از table 2  و بازتابنده های رفلکس از FMVSS 108 DOT-C تبعیت می کند

\r\n

5-1-5- مقاومت و دوام خارجی و بیرونی : الگو و نمونه هایی درون کاور که مطابق با استاندارد باشند در معرض آفتاب فلوریدای جنوبی ، حداقل 24 ماه، با زاویه 45 درجه نسبت به خط افق قرار گرفته اند(مطابق استاندارد ASTM D1014 )

\r\n

بعد از آزمایش دوام خارجی ، ماده مورد استفاده از خود ترک شکاف ، برآمدگی ، از دست دادن چسبندگی یا تغییرات ابعادی نشان نخواهد داد

\r\n

6-1-5- مقاومت در مقابل زنگ زدگی : مواد مورد استفاده از خود خوردگی و یا از کم نور شدن نشان نخواهد داد ( مطابق استاندارد  ASTM D4956)

\r\n

7-1-5- خاصیت چسبندگی: کاور و پوشش علامت SMV  از استاندارد ASTM D 4956  تبعیت می کند.

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

نیازها

\r\n

\r\n

زاویه ورودی

\r\n

\r\n

زاویه مشاهده

\r\n

\r\n

60

\r\n

\r\n

4-

\r\n

\r\n

0.2

\r\n

\r\n

60

\r\n

\r\n

30

\r\n

\r\n

0.2

\r\n

\r\n

15

\r\n

\r\n

45

\r\n

\r\n

0.2

\r\n

\r\n

15

\r\n

\r\n

4-

\r\n

\r\n

0.5

\r\n

\r\n

15

\r\n

\r\n

30

\r\n

\r\n

0.5

\r\n

\r\n

4

\r\n

\r\n

45

\r\n

\r\n

0.5

\r\n

\r\n

جدول1

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

 

\r\n

\r\n

4

\r\n

\r\n

 

\r\n

\r\n

3

\r\n

\r\n

 

\r\n

\r\n

2

\r\n

\r\n

 

\r\n

\r\n

1

\r\n

\r\n

COLOR

\r\n

\r\n

Y

\r\n

0.352

\r\n

\r\n

X

\r\n

0.558

\r\n

\r\n

Y

\r\n

0.364

\r\n

\r\n

X

\r\n

0.636

\r\n

\r\n

Y

\r\n

0.292

\r\n

\r\n

X

\r\n

0.708

\r\n

\r\n

Y

\r\n

0.297

\r\n

\r\n

X

\r\n

0.613

\r\n

\r\n

RED

\r\n

\r\n

 

\r\n

\r\n

MAX

\r\n

11

\r\n

\r\n

 

\r\n

\r\n

 

\r\n

\r\n

 

\r\n

\r\n

 

\r\n

\r\n

MIN

\r\n

2.5

\r\n

\r\n

 

\r\n

\r\n

COLOR

\r\n

RED

\r\n

\r\n

 

\r\n

جدول 2- حدود تشخیص و تعیین رنگ ( در نور)

\r\n

2-5 مواد فلوئورسنت

\r\n

1-2-5 دیده شدن : علامت SMV  در روشنایی روز مانند یک مثلث نارنجی – قرمز دارای تشعشع از فاصله بین 183-30 متر (100ft  تا 600ft ) دیده می شود .

\r\n

2-2-5 ابعاد و اندازه : اندازه این مثلث در شکل 1 نشان داده شده است .

\r\n

3-2-5 ساختار: مواد فلوئورسنت ، با طول و ضخامت و خشنی مناسب و کافی می باشد(به قسمت 5-2-5 رجوع شود )

\r\n

4-2-5 مواد مورد نیاز : رنگ نارنجی قرمز ، درجه خالص بودن ، میزان روشنایی و انعکاس حداکثر مواد فلوئورسنت از مواد مندرج در جدول 3 ، چه بعد و چه قبل از آزمایش دوام و بقا ، تبعیت می کنند.

\r\n

5-2-5 استحکام خارجی: الگو های نصب شده روی کاور و جلد علامت SMV که مطابق قسمت 5-3-2 می باشد ، در معرض آفتاب فلوریدای جنوبی به مدت 24 ماه ، با زاویه 45 درجه نسبت به سطح افق قرارگرفته اند( مطابق استاندارد ASTN D1014 ) بعد از آزمایش استحکام و دوام ، مواد مورد استفاده از خود ترک ، شکاف ، بر آمدگی، از دست دادن خاصیت چسبندگی و یا تغییرات ابعادی نشان نخواهد داد.

\r\n

6-2-5 اندازه گیری رنگ : مقادیر رنگ فتومتریک مواد فلوئورسنت با استفاده از یک اسپکتومتر رنگ سنج ، تعیین می شودکه از استاندارد ASTM E 991  تبعیت می کنند. میزان روشنایی با NIST  (انجمن ملی استاندارد و آزمایش )، معرف پخش کننده انعکاسی کامل (PRD) برای CIE (انجمن رنگ) می باشد. از آنجایی که از این علائم فلوئورسنت انتظار می رود که با زاویه ای کمتر از 4 درجه نسبت به چشم دیده شوند، توصیه می شود که مقادیر CIE XYZ  با استفاده از استاندارد CIE 1993  و استاندارد CIE D 65  باشد . مختص های X و Y ، طبق فرمول زیر و مطابق استاندارد ASTM E308  محاسبه می شود

\r\n

برای مثال برای CIE x=37.87  ،Y=34.05

\r\n

و z=32.18  برای شرایط 2 درجه ،فاکتورهای روشنایی Y=34.05  و مقادیر x=0.3638  y=0.3271, ، طول موج نمایان و غالب و درجه خلوص با استفاده از x,y از نمودار CIE اندازه گیری می شود.

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

بعد از آزمایش در معرض بودن

\r\n

\r\n

قبل از آزمایش در معرض بودن

\r\n

\r\n

 

\r\n

\r\n

دقیقه 585

\r\n

\r\n

دقیقه 602-610

\r\n

\r\n

(nm) طول موج غالب

\r\n

\r\n

دقیقه 77

\r\n

\r\n

دقیقه 84

\r\n

\r\n

% خلوص

\r\n

\r\n

دقیقه 50

\r\n

\r\n

دقیقه 28

\r\n

\r\n

% روشنایی

\r\n

\r\n

دقیقه75

\r\n

\r\n

بالای 100 دقیقه

\r\n

\r\n

%انعکاس حواکثر در نزدیک ترین طول موج به طول موج غالب

\r\n

\r\n

جدول 3 – مقادیر فلوئورسنت

\r\n

7-2-5 چسبندگی: مواد با چسبندگی حساس به فشار با حداقل میزان چسبندگی kg/cm 3.6 در شرایطی که با سرعت cm/min 3.5 یا in/min 12 با زاویه 180 درجه کشیده می شوند،تهیه می شود

\r\n

آزمایش چسبندگی مطابق استاندارد pstc-1  انجام می شود

\r\n

3-5 جلدو کاور برای علائم قابل حمل

\r\n

1-3-5 ابعاد و اندازه ها : اندازه کاور در شکل 2 نشان داده شده است

\r\n

2-3-5 ضخامت کاور یا جلد علامت SMV برابر 1 mm  یا inch 0.04 می باشد. با گج 22 که 0.8 میلیمتر می باشد حداقل ضخامت گالوانیزه که با ورقه ای از فولاد پوشیده شده باشد 2 میلیمتر و حداقل ضخامت پلاستیک ABS که دراستاندارد ASTM D4673 ذکر شده ، 2 میلیمتراست  لبه های کاور یا جلد علامت SMV ، به گونه ای شکل داده شده است که حداقل صد مه را در حین حمل و جابجایی و هنگام نصب روی وسیله نقلیه داشته باشد

\r\n

3-3-5 دوام و استحکام خارجی : کاور SMV، نیمه سخت خواهد بود و سطحی بادوام دارد

\r\n

4-3-5 آزمایش رهاکردن و انداختن: علامت SMV از نوع قابل حرکت و جابجایی ، از ارتفاع 1.8m (ft 6 ) روی یک سطح صاف و یک سطح سخت فلزی یا ساروجی رها خواهد شد . هر علامت SMV در معرض 3 نوع آزمایش رهاکردن قرار کی گیرد 1-رها کردن از گوشه ها 2-رها کردن روی لبه ها 3- رها کردن روی سطح صاف خود .شکست در آزمایش هنگامی اتفاق می افتدکه علامت SMV یا کاور آن از موارد استاندارد پیروی نکند آزمایش رها کردن ،در دمای c 24 (f  75 ) و c 23- ، ( f 10 ) صورت می گیرد .

\r\n

5-3-5- مقاومت در برابر برخورد : مراحل این آزمایش، وسایل اندازه گیری نیروی موردنیاز برای شکستن کاور علامت SMV بوسیله یک چکش که به صورت عمودی رها خواهد شد ، فراهم می کند این چکش 15.88 میلیمتر (in 0.625 ) قطر دارد و شعاع نوک بر آمده آن نیز 15.88 میلیمتر است . پایه و بدنه این چکش 31.8 میلیمتر (in  1.28 )قطر دارد. این آزمایش در اتاقی با دمای  () صورت می گیرد. شکستن و یا ترک بر داشتن کاور نشانه ای از شکست در آزمایش خواهد بود(به استانداردASTM D2794  رجوع شود)

\r\n

4-5 تمام این موارد که در بالا ذکر شد کمینه می باشد و شامل استفاده مواد در موارد بالاتر و بیشتر نمی باشند.

\r\n

                    

\r\n

  \r\n

 • موقعیت ومکان علامت SMV
 • \r\n

\r\n

1-6 علامت SMV به گونه ای به وسیله نقلیه متصل خواهد شد که راس مثلث به سمت بالا باشد

\r\n

  \r\n

 • علامت با زاویه نسبت به خط عمودی در پشت وسیله نقلیه متصل خواهد شد
 • \r\n

\r\n

6-3  این وسیله نزدیک مرکزو یا نزدیک سمت چپ وسیله هنگامیکه از عقب به وسیله نگاه می کنیم نصب می شود همچنین این علامت در محلی به اندازه 3-0.6 متر (10-2 فوت) بالاتر از زمین ، از لبه زیری علامت نصب خواهد شد.

\r\n

  \r\n

 • علامت SMV ، به صورت بی خطر اما محکم  ، به وسیله متصل می شود. همچنین علائم SMV از نوع قابل حمل ، ممکن است با استفاده از پیچ و قلاب مطابق استندارد ANSI/ASAE S277 و یا سایر وسایلی که اتصالی محکم ولی بی خطر را فراهم کنند به عقب وسیله نقلیه کندرو، متصل گردند.
 • \r\n

\r\n

 

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *