تراکتور

رییس مجمع ملی خبرگان کشاورزی ایران گفت: قیمتی که برای خرید تضمینی گندم اعلام شده اصلا جوابگوی هزینه های تولید نیست.

\r\n

سید محمد هاشمی در گفتگو با دهقان نیوز گفت: هزینه های تولید در بخش کشاورزی و قیمت نهاده های کشاورزی چندین برابر شده است لذا قیمت خرید تضمینی گندم باید حدود کیلویی ۶ هزار تومان باشد تا جوابگوی این هزینه های تولید باشد.

\r\n

وی گفت: گندم یک محصول استراتژیک است و برای اینکه گندمکاران نقش خود را امنیت غذایی بخوبی ایفا کنند باید قیمت گندم متناسب با هزینه های تولید اعلام شود و در غیر اینصورت مجبور هستیم گندم وارد کنیم، گندم هایی که مرغوبیت خوبی هم ندارند.

\r\n

وی گفت: انتظار می رود در سال جهش تولید به این موضوع رسیدگی شود.

\r\n

وی با اشاره به نقش خبرگان کشاورزی در افزایش تولید در بخش کشاورزی گفت: بعضا خبرگان کشاورزی توانسته اند ۱۲ تن گندم از هر هکتار برداشت کنند در حالی که میانگین برداشت گندم حدود ۴ تن در هکتار است.

\r\n

هاشمی بر لزوم استفاده از ظرفیت خبرگان کشاورزی برای بهبود تولید در بخش کشاورزی تاکید کرد و افزود: خبرگان کشاورزی کشور برای افزایش تولید و تقویت امنیت غذایی در کنار کشاورزان هستند و آماده اند یافته های خود را در اختیار کشاورزان قرار دهند.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط