تراکتور

همچنین تسهیلات اعطایی بانک از نظر مورد مصرف به موارد زیر تقسیم می‌شود:
• سرمایه‌گذاری ثابت: تسهیلاتی است که برای انجام امور اساسی، عملیات زیربنایی و خرید کالاهای سرمایه‌ای در جهت انجام فعالیت‌های ذکر شده پرداخت می‌شود. مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی براساس بازدهی فعالیتهای ذی‌ربط است و حداکثر مدت بازپرداخت این گونه تسهیلات با احتساب دوران سازندگی ده سال خواهد بود.

\r\n

• سرمایه در گردش: تسهیلاتی است که به منظور تامین سرمایه در گردش یک واحد برای بهره‌برداری اقتصادی در قالب فعالیت‌های ذی‌ربط پرداخت می‌شود. مدت بازپرداخت این نوع تسهیلات با توجه به بازدهی فعالیت حداکثر ۴ سال است.

\r\n

• هزینه‌های عملیاتی (هزینه‌های جاری): تسهیلاتی است که به منظور تامین قسمتی از سرمایه در گردش با هزینه‌های جاری واحد حداکثر برای مدت یک دوره بهره‌برداری و برای مدت یک سال پرداخت می‌شود.

\r\n

بانک کشاورزی در حال حاضر به فعالیت‌های مرتبط با کشاورزی، خدمات کشاورزی، صنعت، صنایع جانبی کشاورزی و صنایع خدماتی تسهیلات اعطا می‌کند.

\r\n

نمونه‌ای از انواع فعالیتها کشاورزی که این بانک به آنها تسهیلات اعتباری می‌دهد به شرح زیر می‌باشد:

\r\n

  \r\n

 1. عملیات زیربنایی آب و خاک
 2. \r\n

 3. پرورش حشرات مفید برای مبارزه با آفات گیاهی
 4. \r\n

 5. زراعت
 6. \r\n

 7. تولید محصولات گلخانه‌ای
 8. \r\n

 9. دامداری
 10. \r\n

 11. تکثیر گیاهان به روش کشت بافت
 12. \r\n

 13. مرغداری
 14. \r\n

 15. کارخانه جوجه‌کشی
 16. \r\n

 17. باغداری
 18. \r\n

 19. تحقیقات کاربردی (بخش کشاورزی)
 20. \r\n

 21. جنگل و مرتع و آبخیزداری
 22. \r\n

 23. مکانیزاسیون کشاورزی
 24. \r\n

 25. زنبورداری
 26. \r\n

 27. آزمایشگاه‌های آب و خاک
 28. \r\n

 29. نوغانداری
 30. \r\n

 31. آزمایشگاه‌های تشخیص آفات و بیماری‌های گیاهی
 32. \r\n

 33. شیلات و آبزیان
 34. \r\n

 35. آزمایشگاه‌های تشخیص بیماری‌های دام و طیور
 36. \r\n

 37. پرورش اسب
 38. \r\n

 39. ایجاد واحدهای تلقیح مصنوعی
 40. \r\n

 41. پرورش گیاهان دارویی
 42. \r\n

 43. ایستگاه‌های جمع‌آوری شیر
 44. \r\n

 45. پرورش قارچ
 46. \r\n

 47. اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار در مزارع
 48. \r\n

 49. پرورش گیاهان زینتی
 50. \r\n

 51. تعمیرگاه ماشین‌آلات کشاورزی
 52. \r\n

 53. پرورش جانوران پوستی
 54. \r\n

 55. جایگاه سوخت روستایی
 56. \r\n

\r\n

چه مدارکی برای درخواست تسهیلات مورد نیاز است؟

\r\n

مدارکی را که متقاضیان به هنگام درخواست تسهیلات باید به بانک ارائه نمایند می‌توان به صورت زیر تقسیم‌بندی نمود:
• مدارک شناسایی متقاضی
• مدارک مربوط به محل اجرای طرح
• مدارک مربوط به متعهد و وثیقه
• مجوز(های) مربوط به هر نوع فعالیت برحسب مورد از مرجع قانونی تعیین شده

\r\n

مدارک شناسایی متقاضی:

\r\n

اشخاص حقیقی :

\r\n

  \r\n

 1. تصویر شناسنامه عکس‌دار
 2. \r\n

 3. کارت پایان خدمات
 4. \r\n

 5. دفترچه حساب بانکی یا گواهی معدل آن
 6. \r\n

\r\n

اشخاص حقوقی :

\r\n

  \r\n

 1. اساسنامه شرکت
 2. \r\n

 3. آگهی ثبت شرکت در روزنامه‌های رسمی و صاحبان امضای مجاز
 4. \r\n

 5. آخرین ترازنامه تایید شده شرکت – آخرین آگهی رسمی در مورد تغییرات شرکت
 6. \r\n

 7. تراز آزمایشی شرکت منتهی به ماه قبل از درخواست تسهیلات
 8. \r\n

 9. تصویر شناسنامه مدیران و صاحبان امضای مجاز
 10. \r\n

\r\n


مجوزهای مورد نیاز
مدارک مربوط به محل اجرای طرح

• سند مالکیت رسمی
• اجاره‌نامه رسمی یا اجاره‌نامه ادارات دولتی و اوقاف
• گواهی حصر وراثت (برای املاک موروثی)

\r\n

مدارک مورد نیاز برحسب فعالیت (اختصاصی) در جدول تنظیم شده برای این منظور قابل مشاهده می‌باشد.
مجوزهای مورد نیاز مربوط به هر فعالیت (برای ایجاد واحدهای تولیدی) به شرح زیر می‌باشد:

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

دامداری، پرورش طیور و پرورش آبزیان در ظرفیتهای صنعتی
\r\n

  \r\n

 1. پروانه تاسیس
 2. \r\n

 3. پروانه ساختمان
 4. \r\n

 5. مجوز تامین آب
 6. \r\n

 7. موافقت اداره برق با برقراری انشعاب برق مورد نیاز واحد
 8. \r\n

\r\n

واحدهای صنعتی و صنایع تبدیلی کشاورزی و غذایی
\r\n

  \r\n

 1. پروانه تاسیس
 2. \r\n

 3. پروانه ساختمان
 4. \r\n

 5. مجوز حفر چاه همراه با کروکی
 6. \r\n

 7. موافقت اداره برق با برقراری انشعاب برق مورد نیاز واحد
 8. \r\n

 9. نقشه‌های اجرایی طرح که توسط مرجع صادرکننده پروانه تایید شده باشد
 10. \r\n

 11. طرح توجیهی
 12. \r\n

\r\n

زراعت، باغداری و امور آبیاری
\r\n

  \r\n

 1. مجوز حفر چاه همراه با کروکی
 2. \r\n

 3. قرارداد حفاری با شرکت‌های مجاز
 4. \r\n

 5. مجوز نصب تجهیزات و پروانه بهره‌برداری از چاه
 6. \r\n

 7. مجوز حق آب از رودخانه، کانال‌های انتقال آب از سدها و نیز قنات بر حسب مورد
 8. \r\n

 9. در مورد اجرای آبیاری تحت فشار، ارائه تاییدیه از مرکز توسعه آبیاری تحت فشار در مورد شرکت‌های مجری
 10. \r\n

\r\n

تهیه ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی
\r\n

  \r\n

 1. پیش‌فاکتور ماشین‌آلات کشاورزی، شامل تراکتور، کمباین و غیره
 2. \r\n

 3. پیش‌فاکتور ادوات مورد درخواست
 4. \r\n

 5. معرفی‌نامه از بنگاه توسعه ماشین‌های کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استان و یا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درباره ماشین‌آلات، بر حسب مورد نیاز
 6. \r\n

 7. گواهینامه رانندگی تراکتور یا کمباین برای شخص متقاضی یا راننده معرفی شده به تشخیص بانک
 8. \r\n

\r\n

امور بازرگانی داخلی و خارجی به تشخیص بانک
\r\n

  \r\n

 1. ارائه کارت بازرگانی
 2. \r\n

 3. اسناد و مدارک مربوط به صادرات یا واردات کالا
 4. \r\n

 5. پروانه کسب (بازرگانی)
 6. \r\n

\r\n

\r\n

برای این منظور قابل مشاهده می‌باشد.
مجوزهای مورد نیاز مربوط به هر فعالیت (برای ایجاد واحدهای تولیدی) به شرح زیر می‌باشد:

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

دامداری، پرورش طیور و پرورش آبزیان در ظرفیتهای صنعتی
\r\n

  \r\n

 1. پروانه تاسیس
 2. \r\n

 3. پروانه ساختمان
 4. \r\n

 5. مجوز تامین آب
 6. \r\n

 7. موافقت اداره برق با برقراری انشعاب برق مورد نیاز واحد
 8. \r\n

\r\n

واحدهای صنعتی و صنایع تبدیلی کشاورزی و غذایی
\r\n

  \r\n

 1. پروانه تاسیس
 2. \r\n

 3. پروانه ساختمان
 4. \r\n

 5. مجوز حفر چاه همراه با کروکی
 6. \r\n

 7. موافقت اداره برق با برقراری انشعاب برق مورد نیاز واحد
 8. \r\n

 9. نقشه‌های اجرایی طرح که توسط مرجع صادرکننده پروانه تایید شده باشد
 10. \r\n

 11. طرح توجیهی
 12. \r\n

\r\n

زراعت، باغداری و امور آبیاری
\r\n

  \r\n

 1. مجوز حفر چاه همراه با کروکی
 2. \r\n

 3. قرارداد حفاری با شرکت‌های مجاز
 4. \r\n

 5. مجوز نصب تجهیزات و پروانه بهره‌برداری از چاه
 6. \r\n

 7. مجوز حق آب از رودخانه، کانال‌های انتقال آب از سدها و نیز قنات بر حسب مورد
 8. \r\n

 9. در مورد اجرای آبیاری تحت فشار، ارائه تاییدیه از مرکز توسعه آبیاری تحت فشار در مورد شرکت‌های مجری
 10. \r\n

\r\n

تهیه ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی
\r\n

  \r\n

 1. پیش‌فاکتور ماشین‌آلات کشاورزی، شامل تراکتور، کمباین و غیره
 2. \r\n

 3. پیش‌فاکتور ادوات مورد درخواست
 4. \r\n

 5. معرفی‌نامه از بنگاه توسعه ماشین‌های کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استان و یا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درباره ماشین‌آلات، بر حسب مورد نیاز
 6. \r\n

 7. گواهینامه رانندگی تراکتور یا کمباین برای شخص متقاضی یا راننده معرفی شده به تشخیص بانک
 8. \r\n

\r\n

امور بازرگانی داخلی و خارجی به تشخیص بانک
\r\n

  \r\n

 1. ارائه کارت بازرگانی
 2. \r\n

 3. اسناد و مدارک مربوط به صادرات یا واردات کالا
 4. \r\n

 5. پروانه کسب (بازرگانی)
 6. \r\n

\r\n

\r\n

 

\r\n

\"شرایط

\r\n

 

\r\n

برای دریافت اطلاعات بیشتر با کجا می توان تماس گرفت؟
برای دریافت هرگونه اطلاعات بیشتر در رابطه با مقررات و ضوابط پرداخت تسهیلات اعتباری از سوی بانک کشاورزی می‌توانید از طریق شماره تلفن ۸۸۲۸۷۰۷۰ و یا ۸۱۳۰۱ با “مرکز ارتباط سبز” (Call Center) بانک کشاورزی تماس بگیرید. مسئولین این مرکز به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به سوالات و ارائه راهنمایی‌های لازم هستند.

\r\n

برای دریافت تسهیلات از بانک کشاورزی به کجا باید مراجعه کرد؟
متقاضیان دریافت تسهیلات از بانک کشاورزی می‌توانند با در دست داشتن تقاضانامه خود به همراه مدارک مورد نیاز به هریک از شعب بانک کشاورزی در استانها مراجعه نمایند:

\r\n

مدیریت های شعب بانک کشاورز

\r\n

 دز شهرستان هاچه تضمین هایی برای دریافت تسهیلات باید به بانک ارائه نمود؟

\r\n

یکی از ملزومات دریافت تسهیلات اعتباری از بانک ارائه تضمین لازم و متناسب با میزان تسهیلات مورد نیاز می‌باشد. متقاضیان در این رابطه باید به نکات زیر توجه نمایند:

\r\n

انواع تضمین‌های مورد قبول بانک کشاورزی جهت پرداخت تسهیلات اعتباری به قرار زیر می‌باشد:
 تعهد
ذمه‌ای (به اعتبار شخص متقاضی)
o تضمینی (در قبال معرفی ضامن یا ضامنین معتبر)
 وثایق غیرمنقول
o ششدانگ عرصه و اعیان خانه‌های مسکونی، آپارتمان و مستغلاتی که به عنوان محل کسب از آن استفاده می‌شود
o عرصه و اعیان زمین‌های زراعی، باغ‌ها، قلمستانها و نظایر آن. همچنین عرصه محل اجرای طرح به علاوه ساختمانها و تاسیسات موجود و آتی‌الاحداث که بر اثر اجرای طرح از محل تسهیلات اعطایی بانک و سرمایه‌گذاری شخصی مشتری در ملک مورد عمل و مورد گرو ایجاد می‌شود.
o ششدانگ اعیانی ذکر شده در بندهای اول و دوم، مشروط بر اینکه سند مالکیت آنها صادر شده باشد.
o عرصه و اعیان اراضی واگذاری، اعم از منابع طبیعی، ملی، موات و سایر اراضی دولتی واگذار شده، منوط به اینکه توسط بانک به رهن گذاشته شود.
 اسناد و اوراق بهادار
o اسناد خزانه و اوراق مشارکت ملی
o ضمانت‌نامه‌های صادر شده از سوی بانکها، شرکتهای بیمه یا موسسات مالی معتبر به تشخیص بانک
o سهام قابل معامله در بورس اوراق بهادار
o قبول سپرده‌های متقاضیان و افراد غیر به عنوان وثیقه
 وثایق منقول
o زیر کلید گرفتن موجودی کالا در انبارهای مورد قبول بانک
o ششدانگ ماشین‌آلات، وسایل نقلیه و شناورهای صیادی دارای سند مالکیت رسمی
 تضمین (با استفاده از تضمین صندوق حمایت سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی)
• طلا یا ارز خارجی و سایر اموال با ارزش

\r\n

 

\r\n

بیشتر بخوانید: 

\r\n

 

\r\n

خبر خوب برای بازار لاستیک خودرو و تراکتور

\r\n

 

\r\n

تعمیرکار تراکتور خود باشیم | آشنایی با سیستم سوخت رسانی، علائم هواگیری و رفع هواگیری سیستم سوخت رسانی تراکتور

\r\n

 

\r\n

زراعت دیم پاییزه نخود و عدس و ماشین آلات مناسب کشت این محصولات

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *