تراکتور

 

\r\n

1- قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال زراعی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ به شرح جدول ذیل تعیین می شود.

\r\n

\r\n

تبصره: قیمت ارقام مختلف برنج بر حسب درصد شکستگی دانه توسط وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می گردد. خرید تضمینی برنج توسط سازمان مسئول خرید، منحصر به استان های گیلان و مازندران خواهد بود.

\r\n

۲- سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، در مورد سازمان های مسئول خرید، محدوده زمانی خریده نحوه تامین تنخواه، چگونگی ضمانت و بازپرداخت اعتبارات مورد نیاز و محل تامین زیان احتمالی خرید موضوع این تصویب نامه، تصمیمات لازم را اتخاذ و بر نحوه اجرای أنها نظارت می نماید تبصره: هزینه های تبعی بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و پس از بررسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می شود.

\r\n

۳- میزان افت سن گندم و جدول قیمت دانه های روغنی بر حسب أفت و رطوبت با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شود 

\r\n

۴- جدول خرید تضمینی گندم و گندم دوروم برحسب أفت مفید و غیر مفید برای سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بر اساس محاسبه و پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تفاهم وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می شود.

\r\n

۵- در راستای بندهای فته و در ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۶) ماده (۶) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در برنامه ریزی تولید محصولات کشاورزی و انجام خریدادهای تضمینی، ضمن در نظر گرفتن شرایط بازار، الگوی کشت بهینه ملی- منطقه ای را رعایت کند. همچنین به منظور کاهش بار مالی دولت برای تامین نقدینگی و هزینه تبعی خرید تضمینی، حداکثر ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این تصویب نامه، تمهیدات لازم را جهت اجرایی نمودن مفاد بند (الف) ماده (۳۲) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده (۳۳) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی فراهم نمایند

\r\n

۶- به منظور بهبود شرایط کیفی خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم، رعایت کامل استانداردهای مربوط ضروری است

\r\n

۷- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به برنامه ریزی جهت توسعه قراردادهای کشت بین تولید کنندگاندانه های روغنی و صنایع مرتبط اقدام نمایند. همچنین افزایش قیمت خرید تضمینی چغندر قند و دانه های روغنی از طریق بهبود بهره‌وری صنایع مربوط و اتخاذ سیاست‌های تجاری و قیمتی مناسب نباید سبب ایجاد بار مالی برای دولت گردد.

\r\n

 

\r\n

آخرین قیمت انواع نهاده های دامی و کشاورزی در ۲۴ دی ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

نهاده های دامی

\r\n

\r\n

قیمت (ریال)

\r\n

\r\n

جوجه یکروزه گوشتی

\r\n

\r\n

۳۸.۶۰۲

\r\n

\r\n

جوجه یکروزه تخمگذار

\r\n

\r\n

۸۲.۵۰۰

\r\n

\r\n

تخم مرغ

\r\n

\r\n

۱۸۹.۳۸۶

\r\n

\r\n

مرغ زنده

\r\n

\r\n

۱۳۵.۱۷۱

\r\n

\r\n

مرغ کشتار

\r\n

\r\n

۱۹۲.۱۸۸

\r\n

\r\n

گوشت مرغ مادر

\r\n

\r\n

۱۶۸.۶۴۳

\r\n

\r\n

جوجه یکروزه بوقلمون

\r\n

\r\n

۳۴۵.۰۰۰

\r\n

\r\n

بوقلمون زنده

\r\n

\r\n

۲۷۲.۵۰۰

\r\n

\r\n

بوقلمون کشتار

\r\n

\r\n

۳۳۵.۰۰۰

\r\n

\r\n

دام کشتار

\r\n

\r\n

۸۹۸.۷۵۰

\r\n

\r\n

گوشت منجمد

\r\n

\r\n

۳۴۱.۶۶۷

\r\n

\r\n

نهاده های کشاورزی

\r\n

\r\n

قیمت(ریال)

\r\n

\r\n

ذرت

\r\n

\r\n

۱۷.۰۵۰

\r\n

\r\n

کنجاله آفتابگردان

\r\n

\r\n

۷۷.۲۵۰

\r\n

\r\n

کنجاله سویا

\r\n

\r\n

۳۴.۵۱۷

\r\n

\r\n

کنجاله کلزا

\r\n

\r\n

۲۸.۶۵۰

\r\n

\r\n

سبوس برنج

\r\n

\r\n

۶.۶۱۷

\r\n

\r\n

متیونین

\r\n

\r\n

۷۵۰.۰۰۰

\r\n

\r\n

تردونین

\r\n

\r\n

۵۱۰.۰۰۰

\r\n

\r\n

کولین

\r\n

\r\n

۲۲۵.۰۰۰

\r\n

\r\n

لیزین

\r\n

\r\n

۴۰۵.۰۰۰

\r\n

\r\n

کاه

\r\n

\r\n

۲۱.۷۹۲

\r\n

\r\n

فسفات

\r\n

\r\n

۱۰۰.۴۰۰

\r\n

\r\n

باگاس

\r\n

\r\n

۲.۸۵۰

\r\n

\r\n

گندم

\r\n

\r\n

۴۴.۷۵۰

\r\n

\r\n

پودر ماهی

\r\n

\r\n

۱۴۱.۲۵۰

\r\n

\r\n

جو

\r\n

\r\n

۴۰.۴۷۵

\r\n

\r\n

یونجه

\r\n

\r\n

۳۹.۰۳۱

\r\n

\r\n

کنجاله تخم پنبه

\r\n

\r\n

۷۱.۲۵۰

\r\n

\r\n

کربنات کلسیم

\r\n

\r\n

۱.۵۵۰

\r\n

\r\n

جوش شیرین

\r\n

\r\n

۴۳.۵۰۰

\r\n

\r\n

پودرچربی

\r\n

\r\n

۲۴۰.۰۰۰

\r\n

\r\n

سبوس گندم

\r\n

\r\n

۳۵.۸۷۵

\r\n

\r\n

 

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *